SWOT-аналіз

SWOT-аналіз - що це таке? Топ-5 фактів. | Ads-Tips.com
SWOT-аналіз – це ефективний інструмент оцінки, планування та складання стратегії. Що дає ця методика? Вона використовується тоді, коли компанії важливо зосередитися на критично важливих точках, які приводять бізнес до успіхів чи невдач. SWOT-аналіз має бути якомога повнішим. Він може складатися як з релевантної інформації для конкретної ідеї, так і включати широкі дані про компанію, галузі та конкурентів.

SWOT-аналіз: розшифровка

Абревіатура «SWOT» означає скорочення від англійських термінів Strengths, Weaknesses, Opportunities та Threats. Як перекладається це скорочення? «Сильні сторони», «слабкі сторони», «можливості» та «загрози».

SWOT являє собою механізм, що дозволяє компанії визначати сильні та слабкі сторони, можливості та загрози.

SWOT-аналіз img1

Що включає SWOT-аналіз

Сильні сторони

Сила організації — у конкурентних перевагах над іншими компаніями. Ця сила може бути функцією — наприклад, виробництво продукції з іншими якісними характеристиками: швидше, дешевше та краще, ніж у конкурентів.

Слабкі сторони

Слабкість організації — те, із чим організація справляється дуже успішно. Прикладом може бути ситуація з невдало організованим клієнтським обслуговуванням. Навіть якщо компанія має чудовий продукт, поганий сервіс може зіпсувати враження і підірвати лояльність цільової аудиторії.

Можливості

Коли вони з’являються і повністю використовуються, це ставить організацію у вигідніше становище — дає перевагу перед конкурентами. Відмінний приклад можливості – автоматизація процесів за допомогою інформаційних технологій. Наприклад, процес, який зазвичай займає 5 днів, після автоматизації триває лише добу. І це гарна точка зростання.

Загрози

Це можливі події, які можуть підірвати звичну діяльність компанії компанію чи галузі загалом, завдають шкоди, знижують ефективність внутрішніх та зовнішніх процесів. Прикладом загрози організації є нова технологія над ринком, яка позбавляє бізнес відтінку інноваційності.

Фактори SWOT-аналізу

Усі 4 розділи SWOT-аналізу умовно поділяються на «внутрішні» та «зовнішні». Ця відмінність підкреслює той факт, що певні фактори, як правило, виходять із внутрішніх джерел компанії — а саме, сильні та слабкі сторони. Інші чинники належать до зовнішніх джерел – можливості та загрози.

SWOT-аналіз img2

Внутрішні фактори SWOT-аналізу

Внутрішні фактори визначаються внутрішньому полі діяльності підприємства. Це її сильні та слабкі сторони. Щоб визначити їх, необхідно провести критичний аналіз стану бізнесу.
Корисні сервіси для інтернет-маркетолога.

Зовнішні фактори SWOT-аналізу

Два інші фактори, які залежать від зовнішніх умов, — можливості та загрози.

Вікіпедія за SWOT-аналізом дає коротке, але ємне визначення обох факторів:

 • Можливості: шанс на просування, прогрес чи прибуток. Належать до позитивних факторів.
 • Загрози: те, що шкодить або призводить до нерозв’язних проблем. Належить до негативних факторів.

Таким чином, зовнішня частина SWOT-аналізу полягає у визначенні можливостей та загроз, з якими може зіткнутися організація. Мета включає підготовку, щоб загрози не застали зненацька, а можливості були використані повною мірою.

Для чого застосовується SWOT-аналіз

Метод SWOT – це створення наочної матриці, що не потребує спеціальних компетенцій. Техніка аналізу включає ідентифікацію та категоризацію.

Результатом SWOT-аналізу є визначення компонентів SWOT, тобто сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, та їх інтерпретація.

4 стратегії свот-аналізу

Існує 4 моделі SWOT-аналізу:

 • Простий аналіз. Після збору даних аналізуються слабкі сторони та загрози на противагу можливостям та сильним сторонам по лініях SW-OT. Допомагає відкоригувати бізнес-процеси, наочно подає ситуацію в компанії.
 • Зведений аналіз. Збір даних проводиться так, як і в простому, але виходячи із заданого горизонту планування. Це корисно при розробці стратегії розвитку на період від 1 до 10-15 років і більше. Після зведеного аналізу можна поліпшити стратегію розвитку, виходячи з повних аналітичних даних. Аналіз йде лініями SW-OT.
 •  Розширений SWOT-аналіз. Його також називають вторинним свот-аналізом. Поєднує в собі риси простого та зведеного аналізу. Зазвичай, його проводять після первинного. Аналізуються лінії SW-OT, частина категорій матриці розглядається у довгостроковій перспективі, наприклад, можливості та загрози.
 • Перехресний свот-аналіз. Це аналіз усіх чотирьох категорій попарно. Сильні сторони протиставляються загрозам, а слабкі – можливостям по лініях S-T, O-W. Уточнюється, як одна пара компенсує іншу, що дозволяє оцінити, наскільки компанія здатна протистояти несприятливим умовам ринку.

Будь-яка методика свот-аналізу організації починається з того, щоб визначити всі фактори та переконатися, що вони правильно класифіковані.

Правила SWOT-аналізу

Простий SWOT-аналіз зазвичай складається з матриці, що містить усі ці 4 категорії. Дві з них орієнтовані на позитивні характеристики – сильні сторони компанії та її можливості. Дві, що залишилися, — на негативні характеристики, тобто слабкі сторони та загрози. Ознайомтеся з прикладами по кожному компоненту. 

SWOT-аналіз img3

Проблеми під час проведення SWOT-аналізу

1. Один із факторів може виявитися відповідним більш ніж для однієї категорії.

Наприклад, для автозаводу здатність виробляти більш ніж 500 машинокомплектів на місяць може бути сильною стороною, тому що компанія робить більше продукції. Але й слабкої водночас цех складання не справляється з таким обсягом.

Рішення: подальша оцінка для з’ясування, на що фактор впливає більше, та класифікації відповідно.

2. Нескінченна кількість факторів.

Наприклад, до сильних сторін компанії можуть відносити великий розмір офісних приміщень та інші фактори, які не мають значення для аналізу.

Рішення: потрібно зосередитись на головному. У центрі уваги мають бути такі фактори, як преференції в галузі бізнесу, здібності команди та інші, які безпосередньо впливають на мету свот-аналізу.

Переваги та недоліки методу

SWOT-аналіз ефективний під час здійснення початкової оцінки поточної ситуації, проте він може замінити вироблення стратегії чи якісний аналіз динаміки.

Сильні сторони SWOT-аналізу:

 • Це універсальний метод, який застосовується у найрізноманітніших сферах економіки та управління. Його можна адаптувати до об’єкта дослідження будь-якого рівня (продукт, підприємство, регіон, країна та ін.).
 • Це гнучкий метод із вільним вибором аналізованих елементів залежно від поставленої мети (наприклад, можна аналізувати місто лише з погляду туризму чи лише з погляду роботи транспорту тощо.).
 • Може використовуватися як оперативної оцінки, так стратегічного планування на тривалий період.
 • Використання методу, як правило, не потребує спеціальних знань та наявності вузькопрофільної освіти.

Недоліки:

 • SWOT-аналіз показує лише загальні чинники. Конкретні заходи для досягнення поставленої мети треба розробляти окремо.
 • Найчастіше при SWOT-аналізі відбувається лише перерахування факторів без виявлення основних та другорядних, без детального аналізу взаємозв’язків між ними.
 • Аналіз дає більшою мірою статичну картинку, ніж бачення розвитку на динаміці.
 • Результати SWOT-аналізу, як правило, представлені у вигляді якісного опису, тоді як для оцінки ситуації часто потрібні кількісні параметри.
 • SWOT-аналіз є досить суб’єктивним та надзвичайно залежить від позиції та знань того, хто його проводить.
 • Для якісного SWOT-аналізу необхідне залучення великих масивів інформації з різних сфер, що вимагає значних зусиль і витрат.

Застосування

Завдання SWOT-аналізу — дати структурований опис ситуації, щодо якої потрібно ухвалити будь-яке рішення. Висновки, зроблені на його основі, мають описовий характер без рекомендацій та розстановки пріоритетів.

Для повної віддачі методу використовується також побудова варіантів дій, заснованих на перетині полів. Для цього послідовно розглядають різні поєднання факторів довкілля та внутрішніх властивостей компанії. Розглядаються всі можливі парні комбінації та виділяються ті, що мають бути враховані під час розробки стратегії.

 • Поле СІВ ​​показує, які сильні сторони необхідно використовувати, щоб отримати віддачу від можливостей у зовнішньому середовищі.
 • Поле СЛВ показує, шляхом яких можливостей довкілля організація зможе подолати наявні слабкості.
 • Поле СІУ показує, які сили необхідно використати для усунення загроз.
 • Поле СЛУ показує, яких слабкостей необхідно позбутися, щоб спробувати запобігти загрозі.

Висновки

При правильному використанні SWOT аналіз надає безцінну інформацію для підтримки процесу планування. Також він, що важливіше, допомагає визначити стратегію управління бізнесом, оцінити ризики та посилити переваги. Компанія може оцінити можливості та загрози у SWOT, отримати вигоду з позитивних факторів та контролювати негативні, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Більше цікавих матеріалів у нашій спільноті facebook.

[wpreactions sgc_id="5" bind_to_post="yes"]

стрічка новин