Дашборд

Дашборд - що це таке? Топ-5 фактів. | Ads-Tips.com
Dashboard – що це таке? Інформаційна панель – російською дешборд або дашборд, – це програмне рішення, що організує і представляє заданий набір інформації таким чином, щоб інформація ставала доступною, читається, аналізованою та зрозумілою. Цей інструмент, наприклад, дозволяє подивитися аналітичні дані та продуктивність компанії за допомогою набору актуальних KPI відповідно до конкретних бізнес-цілей та процесів.

Ідея дашборду виникла 1970 року під час розробки системи підтримки прийняття рішень. На піку інформаційного буму в 90-ті дашборд набув широкого поширення і залишається актуальним сьогодні, ставши більш інформативним та читаним.

Що містить дашборд

Залежно від завдань, що він вирішує, dashboard може містити такі типи інформації.

Графіки, діаграми та метрики

Типовий дашборд містить графіки, діаграми та метрики, які перетворюють складну інформацію на легкий для сприйняття матеріал. Всі наявні візуальні дані легше зрозуміти, якщо вони згруповані або розташовані логічно.

Іконки

Іконки — зображення, що передає важливу інформацію у візуальній формі. Зазвичай мета іконок – негайно привернути увагу до областей, які потребують дій чи уважного спостереження.

Що містить дашборд

Схеми

Схеми допомагають встановити логічні зв’язки між об’єктами – наприклад, з’єднати одну діаграму з іншими або вказати наступний крок у процесі. Усе це вважається об’єктами схеми. Те саме з колами або прямокутниками, які виділяють певні області.

Організатори

Що таке органайзер? Визначення цього поняття таке – група схожих і пов’язаних один з одним даних у зрозумілому форматі. Найпоширеніший органайзер у будь-якому дашборді – це таблиця.

Зображення

Хоча dashboard не обов’язково повинен включати зображення та ілюстрації, вони можуть бути корисними, наприклад, на панелі керування. Зображення розміщуються там для певної мети, а не просто, щоб зайняти місце. Наприклад, на дашбордах країнами можна знайти зображення прапорів, але в організаційних — ієрархію як зображень осіб.

Навіщо потрібен дашборд

Дашборди вирішують 3 основні завдання.

  1. Стратегічна, виконавча. Сьогодні дашборди в основному використовують для вирішення стратегічних завдань. Інформаційні панелі цього типу зазвичай показують загальний огляд ключових показників ефективності та метрик, які вище керівництво повинне відстежувати на регулярній основі. Такий тип дашборду забезпечує стратегічне керівництво ефективністю різноманітних бізнес-функцій. Він спрямований на досягнення конкретних цілей чи відстеження порогових значень.
  2. Аналітична, тактична. Якщо dashboard дає докладну інформацію і дозволяє користувачам – зазвичай аналітикам – виконувати деталізацію даних прямо в інтерфейсі користувача, то його призначення має аналітичний характер. Користувачі можуть фільтрувати дані, щоб отримати уявлення про вплив та причини певних тенденцій.
  3. Оперативна. Такий дашборд відображає дані в реальному часі — їх можна було відстежувати в динаміці. Це допомагає визначати момент виникнення будь-яких проблем чи невідповідностей у бізнес-процесах, чи транзакціях. Його переглядають кілька разів на день або використовують для спостереження за прогресом для досягнення мети протягом години або дня. Щоб забезпечити безперешкодне підключення до джерел даних у реальному часі, зазвичай використовують так звані конектори, які передають інформацію з колл-центру, системи CRM та системи наскрізної аналітики у dashboard.

Корисні сервіси для інтернет-маркетолога.

Навіщо потрібен дашборд

Цілі дашборду

Існують дві основні цілі, яких можна досягти за допомогою правильно спланованого дашборду.

  1. Комунікація з урахуванням фактів. Дашборд можна використовувати для отримання чіткого уявлення у тому, що у час відбувається у компанії чи відділі. Задавши кілька простих метрик, можна стежити за тим, як бізнес розвивається або за тим, хто і як робить свій внесок у загальну продуктивність. Наприклад, якщо необхідно відстежити динаміку доходів, dashboard може збирати всі необхідні значення з бухгалтерської звітності та звітності відділу продажів. Ці цифри та пов’язані з ними результати можна переглядати самому для моніторингу діяльності відділу, подати керівництву чи співробітникам, яким це важливо.
  2. Ухвалення рішень на основі фактів. Dashboard також допоможе ухвалити рішення про необхідні зміни на основі даних, які надходять у режимі реального часу. Допомагаючи відповіді на питання про поточну діяльність компанії, інформаційна панель вкаже на вузькі місця та стане основою для правильних рішень. Наприклад, якщо в метриках обсягу продажів спостерігається різкий спад після зміни числа співробітників, то час вживати заходів.

Дані у дашборді

Дані, які будуть використовуватись у дашборді, визначають обсяг того, які завдання можна вирішувати за його допомогою. Зазвичай використовують 2 типи інформації:

  1. Внутрішні дані. 90% інформації, яка потрібна на прийняття обгрунтованих рішень, дають власні дані організації. Ці значення зазвичай відразу знаходяться в інформаційних системах, таких як ERP, CRM, файли бухгалтерської звітності, системи наскрізної аналітики зі зведеними даними. Використовує створений dashboard Excel-файли, зведення відвідуваності та навіть сайти компанії – словом, будь-які джерела, де консолідується інформація про продаж, фінанси, людські ресурси, виробництво, ланцюжок поставок і так далі.
  2. Зовнішні дані. Дедалі більше компаній доповнюють внутрішню інформацію для аналізу зовнішніми даними. Вони дають необхідну тривимірність сприйняття. Уявіть, що ви збільшили продажі на 15% порівняно з минулим роком. Це здається чудовим результатом, якщо не використовувати зовнішні дані. Які говорять про те, що ринок за цей період виріс на 20%, що означає — ви фактично втратили деяку частку ринку. Використання зовнішніх даних дозволяє зрозуміти свою ефективність у контексті — на ринку порівняно з конкурентами порівняно з макроекономічними показниками. Це дає можливість приймати більш поінформовані та правильні рішення.

Типи дашбордів на основі ієрархії інформації

Інформація, яку надає дашборд, може бути різною. Залежно від цього виділяють такі типи дашбордів.

Дашборд KPI

Такий dashboard містить конкретні ключові показники ефективності, про які керівникам потрібно знати не рідше одного разу на день. У ньому менше деталей та контексту, тому зазвичай тут можна знайти лише те, що важливо для поточного року, кварталу чи місяця.

Дашборд питань та відповідей

Це dashboard, який дозволяє знаходити відповіді на спільні та конкретні питання щодо бізнес-цілей. Наприклад, це такі аналітичні дані, як максимальний обсяг продажів, що припадає на одного керівника, відділ чи регіональне представництво. За допомогою простого керування можна комбінувати різні джерела даних для подальшої аналітики.

Дашборд «згори-вниз»

Інформаційна ієрархія дашбордів цього типу йде від високорівневого огляду конкретних KPI до докладніших діаграм або таблиць, що розкривають кожен із показників вище. Користувачі можуть швидко відстежувати ключовий показник, а також деталізувати, чому та як він виник.

Дашборд «знизу-вгору»

На відміну від ієрархії “згори вниз”, такий dashboard дозволяє користувачам побачити найдрібніші подробиці, перш ніж підсумовувати інформацію в загальних KPI. Тому що значення конкретних точок даних тут важливіші, ніж сукупні показники.

Зведений дашборд-діаграма

Цей вид негаразд поширений, але за правильної реалізації то, можливо корисний для стратегічного планування. Зазвичай зведений dashboard містить одну велику діаграму, наприклад, карту, організаційну схему тощо. Деталізація інформації та виведення додаткових даних здійснюються при наведенні курсора миші. Така подача зручна для аналітики, щоб відстежувати чи візуально аналізувати конкретні проблеми та закономірності за великою кількістю показників.

Дані у дашборді

Як структурувати дашборд

При створенні дашборду важливо створити як мінімум 2 інформаційні шари.

  1. Спілкування та моніторинг. На цьому рівні дані організуються і видаються простим способом: який поточний обсяг діяльності, хто кращі клієнти, яка фактична маржа і таке інше. Мета цього рівня – відповісти на певні попередні запитання.
  2.  Аналіз та розуміння. Попередній рівень дає лише поверхневий рівень інформації. Наприклад, якщо ви помітили, що плин кадрів знижується, важливо зрозуміти, чому. Це мета другого рівня – відповіді на непоставлені запитання. На цьому рівні взаємодія з дашбордом може бути просунутою. Це дозволить зрозуміти логіку цифр та знайти справжні причини їх зміни.

Елементи правильного дашборду

Щоб dashboard виконував своє завдання, важливо правильно скласти його. У цьому допоможуть такі елементи.

Ключове повідомлення

Дашборди створюються не тільки для відображення фактів та цифр. Вони також призначені для інформування та прийняття рішень. Кожен dashboard повинен містити ключове повідомлення – це те, що люди запам’ятають і те, для чого він створений. Ключове повідомлення може бути винесене в заголовок, а може бути підсумковим показником, наприклад.

Аудиторія

Варто знати, хто використовуватиме створений dashboard. Немає універсального рецепта, що підходить для всіх типів аудиторії. Якщо ви створюєте dashboard для керівника, переконайтеся, що він містить високорівневий огляд KPI, а не детальну інформацію про кожну транзакцію.

KPI або ключові показники ефективності

Це список усіх показників, які ви використовуєте для вимірювання продуктивності в компанії чи відділі. Ось деякі загальні KPI: оборот, маржа, дохід у %, чисельність персоналу, активи, зобов’язання, продажі, обсяг продажів, терміни постачання, кількість клієнтів.

Вимірювання та аналітика

Це необхідний рівень деталізації, у якому аналізується вся зібрана інформація з певним критеріям. Наприклад, продаж можна визначити на наступному рівні деталізації — продукт, клієнт, торгові представники тощо.

Візуалізація даних

Це набір діаграм – гістограма, лінійна діаграма тощо. Графіки, зображення, текст або інші візуальні елементи, які дозволяють максимально покращити розуміння інформації користувачем.

Історія

Історія важлива не тільки для сторителінгу. Dashboard теж має її передавати. Інтуїтивно зрозуміле уявлення результатів дозволяє аудиторії отримати повне уявлення, що вони бачать. Це є ключовим елементом правильного дашборду. Ви повинні не лише розповідати факти в потрібному порядку, а й підкріплювати їх контекстом чи відповідними критеріями.

Більше цікавих матеріалів у нашій спільноті facebook.

[wpreactions sgc_id="5" bind_to_post="yes"]

стрічка новин